oimpag2.JPG L'anàlisi a 2n de batxillerat de ciències

L'anàlisi d'aquest segon de batxillerat està enfocat a l'aplicació de l'estudi local i global d'una funció en situacions geomètriques, científiques i tecnològiques.

Aquest estudi el dividirem en tres parts:

---> Estudi dels límits puntuals i a l'infinit, de la continuïtat i del Teorema de Bolzano.

---> Estudi del càlcul diferencial i les seves aplicacions.

---> Estudi del càlcul integral i les seves aplicacions.