oimpag2.JPG Anàlisi


----> El càlcul integral

El concepte d'integral o primitiva d'una funció és un dels més importants de l'anàlisi de funcions, així com el de derivada. De fet, tots dos conceptes estan relacionats en el Teorema fonamental del Càlcul desenvolupat per Newton i Leibnitz. En la part final del següent vídeo(també disponible a la MEDIA-TECA de Batxillerat), teniu la explicació d'aquest concepte de l'anàlisi,així com la seva relació amb la derivada.

Les integrals es cataloguen en indefinides i definides.

--->Integrals indefinides: són aquelles que s'obtenen d'integrar una determinada funció sense tenir en compte cap interval determinat d'integració. Cal tenir en compte que el resultat de la integració té un sumand C de variabilitat, és a dir:primitiva_C.JPGA continuació teniu una taula de primitives indefinides immediates. Aquesta taula és la base per al càlcul de primitives posteriors més complexes.

També us caldrà saber dues propietats bàsiques de les integrals que provenen de la seva relació amb la derivada:
propietats_integral.JPGflecha2.JPG