oimpag2.JPG Aritmètica


----> Els nombres enters

Dels nombres enters hauríeu de saber que es poden sumar, restar i multiplicar sempre. Només es poden dividir si el dividend és més gran que el divisor i la divisió dóna exacta.

Els aspectes que estudiarem dels nombres enters són:

--->Ordenació d'enters
--->Suma d'enters
--->Resta d'enters
--->Multiplicació d'enters
--->Potència d'enters
--->Operacions combinades
--->Problemes d'enters (amb la col·laboració de Cristóbal Treviño). Solucions

flecha4.JPGflecha3.JPG