oimpag2.JPG Aritmètica


----> Els nombres naturals

Dels nombres naturals hauríeu de saber que es poden sumar i multiplicar sempre. Només es poden restar si el nombre més gran va al davant del símbol de la resta, i només es poden dividir si el dividend és més gran que el divisor i la divisió dóna exacta.

Els aspectes que estudiarem dels nombres naturals són:

---> Repàs de la multipicació amb //Multiplicar sin parar//
---> Els nombres naturals i la seva ordenacióflecha2.JPG
---> Operacions combinades
---> Múltiples i divisors i mcm, mcd amb El tanque (pàgina web d'educació de Canàries)
---> Divisors, mcm i mcd amb l'IES La Mallola
---> Problemes